Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

1917

12. januar
Avstro-ogrski zunanji minister grof Czernin je nasprotnikom ponudil mir brez zmagovalcev in poražencev.

16. marec
Februarska revolucija v Rusiji, car Nikolaj II. odstopi.

6. april
ZDA uradno vstopijo v vojno.

12. maj – 5. junij
Deseta soška bitka.

30. maj
Vodja jugoslovanskega poslanskega kluba Anton Korošec v dunajskem državnem zboru prebere Majniško deklaracijo z zahtevo po avtonomiji pod habsburškim žezlom.

29. junij
Čikaška izjava ameriških Slovencev.

17. avgust – 12. september
Enajsta soška bitka.

30. avgust
Ivan Žolger postane minister brez listnice v vladi Ernsta Seidlerja, prvi in edini minister slovenskega rodu v avstro-ogrski vladi.

16. september
Ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič v javnost pošlje izjavo o podpori Majniške deklaracije in začne se množično deklaracijsko gibanje.

8. oktober
Umre osrednja osebnost Slovenske ljudske stranke, narodnega gibanja in idejni oče Majniške deklaracije Janez Evangelist Krek.

24. oktober
Začetek prve skupne avstro-ogrsko-nemške ofenzive v zgornjem Posočju med Tolminom in Kobaridom, ki z uspešnim prebojem fronte povzroči italijanski umik in premik frontne črte do reke Piave.

7. november
V Rusiji z revolucijo prevzamejo oblast komunisti pod vodstvom Vladimira Iljiča
Lenina.