Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

1918

8. januar
Ameriški predsednik Woodrow Wilson objavi 14 točk z mirovnim načrtom, ki vključuje pravico narodov avstro-ogrske do avtonomije in narodnih meja.

3. marec
Februarja je sklenjen separatni mir, marca Rusija in Ukrajina podpišeta mirovno pogodbo v Brest Litovsku.

25. marec
Na veliki manifestaciji v Ljubljani dr. Antonu Korošcu izročijo približno 200.000 zbranih podpisov slovenskih žena in deklet v podporo Majniški deklaraciji. 

12. maj
V Judenburgu se uprejo vojaki nadomestnega bataljona slovenskega 17. pešpolka. Nekaj dni zatem se uprejo tudi vojaki v Marauu in v Radgoni.

16. avgusta

V Ljubljani je ustanovljen Narodni svet kot zametek kasnejše osrednje oblasti na Slovenskem.

26. september
V Mariboru je ustanovljen Narodni svet za Štajersko.

5. – 6. oktober
V Zagrebu je ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov.

17. oktober
Manifest cesarja Karla narodom monarhije z obljubo sprememb pred razpadom Avstro-Ogrske.
 
28. oktober
Češki narodni svet razglasi Češkoslovaško republiko.

29. oktober
Velika manifestacija na Kongresnem trgu v Ljubljani ob razglasitvi ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.

31. oktober
Imenovana je Narodna vlada Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.

3. november
Vrhovno poveljstvo avstro-ogrske armade podpiše premirje v Villi Giusti pri Padovi s Kraljevino Italijo oziroma z vojsko Antante, ki jo je zastopala Kraljevina Italija. Že 5. novembra Italijani prečkajo staro avstro-ogrsko-italijansko mejo, zasedejo Trst in začnejo zasedati Primorsko in dele Notranjske.  

11. november
Premirje med Nemčijo in državami antante pomeni uradni konec prve svetovne vojne.