Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

1914

28. junij
Avstro-ogrski prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand  in njegove žena Sofija Hohenberg Chotek ubita v atentatu v Sarajevu.

23. julij
Avstro-Ogrska pošlje Kraljevini Srbiji ultimat.

25. julij
V Avstro-Ogrski se začne mobilizacija za  vojno sposobnih moških od 21. do 42. leta starosti.

28. julij
Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji. Začne se svetovna vojna.

2. avgust
Nemčija zasede Luksemburg in nadaljuje vojni pohod prek Belgije proti Franciji.

31. avgust
Na vzhodnem bojišču so ruske čete premagane pri Tannenbergu.

6. september
Bitka na Marni prisili Nemce k umiku, verdunsko območje postane ena od osrednjih točk zahodnega bojišča.

21. do 24. december
Sodni proces, na katerem pod obtožbo veleizdaje obsodijo na različne kazni 32 članov društva Preporod.