Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

1915

22. april
Nemci pri Ypresu (Jepru) prvič uporabijo bojni plin, ki postane znan pod imenom Iperit.

26. april
Sklenjen je bil Londonski sporazum, ki je Italiji obljubil obsežna ozemlja Primorske, Kvarnerja, Istre in Dalmacije z otoki ter Južno Tirolsko. Italija je bila dolžna v mesecu dni odpreti novo bojišče proti Avstro-Ogrski. 

30. april
V Parizu je bil ustanovljen Jugoslovanski odbor.

23. maj
Italija je napovedala vojno Avstro-Ogrski.

4. junij
Italijani so izbrali šestdeset prebivalcev vasi Ladra, Smast in Kamno. Šest so jih ustrelili brez sodbe pod obtožbo, da so izdajalci, preostale pa so internirali. Podobno se je zgodilo v kraju Vileš pri Gradišču ob Soči nekaj dni prej.
 
16. junij
Italijanska vojska je osvojila vrh Krna.

23. junij – 7. julij
Prva soška bitka.

18. julij – 3. avgust
Druga soška bitka.

20. avgust
Italijanska letala bombardirajo slovensko ozemlje na Ajševici.

18. oktober – 4. november
Tretja soška bitka.

10. november – 2. december
Četrta soška bitka.