Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Nacionalni odbor za obeležitev 100-letnic 1. svetovne vojne (2014-2018) se predstavi

Republika Slovenija se je poleti 2012 z ustanovitvijo Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018) (v nadaljnjem besedilu nacionalni odbor) dejavno vključila v vseevropsko počastitev stoletnice začetka 1. svetovne vojne. V skladu s slovensko izkušnjo te vojne in kolektivnim spominom se je odločila za delovanje v duhu preseganja delitev, ki so leta 1914 Evropo pahnile v vojno, krepitve idej sobivanja in strpnosti ter medkulturnega in medgeneracijskega dialoga. To se zrcali tudi v logotipu odbora, ki ponazarja nepretrgan pohod vojakov, ki za seboj (za)puščajo ženske, otroke, ostarele, uničenje, in, ne nazadnje, upanje na vrnitev.  

Nacionalni odbor naj bi prispeval k utrditvi kolektivnega zavedanja na Slovenskem o tem, da je imela 1. svetovna vojna izjemne posledice za življenje vsakega prebivalca in celotne skupnosti, ne le v smislu političnih sprememb, temveč ali predvsem v smislu raznovrstnih izkušenj, ki jih je prinesla vojna. Leta med 2014 in 2018 naj ne bi bila leta velikih proslav, temveč predvsem priložnost za utrditev omenjenega kolektivnega spomina na dogodke pred stotimi leti.

Temeljne naloge odbora so skladne z njegovim temeljnim poslanstvom in gmotnimi okoliščinami, v katerih je bil ustanovljen in v okviru katerih tudi deluje, in sicer:

- zagotavljanje usklajenega delovanja kulturnih, izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter društev in podobnih odborov na regionalni in/ali lokalni ravni pri zaznamovanju stote obletnice dogodkov iz 1. svetovne vojne v celotnem štiriletnem obdobju;

- organiziranje in/ali pomoč pri organiziranju prireditev in dejavnosti, povezanih z zaznamovanjem stote obletnice dogodkov iz 1. svetovne vojne, predvsem osrednjih v vsakem posameznem letu štiriletnega obdobja;

- vzpostavljanje stikov z okoljem nacionalnega odbora v RS in tujini (npr. s tujimi veleposlaništvi v RS in veleposlaništvi RS v tujini, z nacionalnimi odbori drugih držav ipd.);

- skrb za (minimalno) skupno zunanjo podobo dogodkov in dejavnosti, povezanih z zaznamovanjem stote obletnice dogodkov iz 1. svetovne vojne.

Zaradi usklajenega delovanja se je nacionalni odbor povezal s slovenskimi kulturnimi, znanstvenimi, izobraževalnimi in državnimi ustanovami, slovenskimi predstavništvi v tujini ter s sorodnimi tujimi odbori.

Nacionalni odbor bo v obdobju zaznamovanja stote obletnice dogodkov iz 1. svetovne vojne osrednji (državni) odbor, ki bo usklajeval dejavnosti na tem področju, obenem pa bo tesno sodeloval z ustanovami, ki se v zadnjih več kot dveh desetletjih v Sloveniji sistematično ukvarjajo z zgodovino 1. svetovne vojne, še posebno s soško fronto, njeno premično in nepremično dediščino, ter promocijo visokokakovostnega zgodovinskega in kulturnega turizma. Te ustanove so predvsem: Kobariški muzej (Kobarid), Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid), Tolminski muzej (Tolmin), Goriški muzej (Nova Gorica), Muzej novejše zgodovine Slovenije (Ljubljana) in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Ljubljana). Poudariti velja tudi, da so se v zaznamovanje stote obletnice dogodkov iz 1. svetovne vojne vključile številne slovenske nacionalne, pa tudi regionalne ustanove (muzeji, arhivi). Zelo dejavne so predvsem ustanove, občine in različna društva na območju nekdanje soške fronte.

Nacionalni odbor bo dejaven tudi v mednarodnem okolju, tako preko slovenskih predstavništev v tujini, za katere je odbor referenčna točka v organizacijskem in strokovnem pogledu, kakor tudi z vzpostavljanjem dejavnih dvostranskih stikov s podobnimi odbori drugih držav. Poleg tega se bodo predstavniki nacionalnega odbora (in tudi drugi visoki predstavniki države) udeleževali pomembnih priložnostnih slovesnosti v tujini. 

Številni dogodki bodo tako imeli mednarodni značaj, kar je posledica dejstva, da je soška fronta, 90-kilometrski južni odsek italijansko-avstro-ogrske fronte, potekala po slovenskem etničnem ozemlju. Že med vojno so na vojaških pokopališčih in drugod ob fronti nastajali svojevrstni pomniki, ki so jih postavljali vojaki različnih narodnosti, ki so se borili na soški fronti, v sodobnem spominjanju na 1. svetovno vojno pa se države, naslednice Habsburške monarhije, na vojaških pokopališčih ob nekdanji soški fronti poklanjajo spominu svojih padlih. Organizirane bodo mednarodne znanstvene konference, izvedeni bodo dogodki v organizaciji slovenskih predstavništev v tujini ipd.  

Nacionalni odbor bo v obdobju 2014–2018 vsako leto organiziral ali soorganiziral tudi osrednji državni dogodek.

Nacionalni odbor pripravlja in osvežuje koledar dogodkov, posvečenih 1. svetovni vojni, ki se bodo v obdobju 2014–2018 odvijali na Slovenskem kot tudi v tujini, na katerih bodo sodelovali slovenski predstavniki različnih institucij. 

Sestava Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018):

Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018) sestavljajo predstavniki ministrstev za obrambo, zunanje zadeve, kulturo in izobraževanje, znanost in šport, znanstvenih, muzejskih in arhivskih ustanov ter Urada predsednika Republike Slovenije, Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT).
 

Sestava nacionalnega odbora od 10. oktobra 2013 - 17. decembra 2014:

- Roman Jakič, Ministrstvo za obrambo, predsednik

- dr. Petra Svoljšak, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, podpredsednica

- Bogdan Benko, Ministrstvo za zunanje zadeve, član

- dr. Darko Lubi, Ministrstvo za obrambo, član

- mag. Gregor Kos, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član

- Silvester Gabršček, Ministrstvo za kulturo, član

- mag. Uroš Krek, Urad predsednika RS, član

- Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade RS za komuniciranje, članica

- Gorazd Skrt, SPIRIT Slovenija, član

- dr. Darko Darovec, Inštitut Nove revije, član

- dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino, član

- Darja Hauptman, županja občine Kobarid, članica

- dr. Tomaž Kladnik, polkovnik, Ministrstvo za obrambo, član

- Vasja Klavora, novogoriški odbor za obeleževanje 100-letnice 1. svetovne vojne, član

- Zdravko Likar, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, član

- dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, član

- dr. Vincenc Rajšp, Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, član

- mag. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, član.

 
Sestava nacionalnega odbora od 17. decembra 2014 - 4. junija 2015:

- Janko Veber, Ministrstvo za obrambo, predsednik

- dr. Petra Svoljšak, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, podpredsednica

- Bogdan Benko, Ministrstvo za zunanje zadeve, član

- mag. Petra Culetto, Ministrstvo za obrambo, članica

- major Zvezdan Markovič, Ministrstvo za obrambo, član

- dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica

- Silvester Gabršček, Ministrstvo za kulturo, član

- mag. Uroš Krek, Urad predsednika RS, član

- Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade RS za komuniciranje, članica

- Gorazd Skrt, SPIRIT Slovenija, član

- dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino, član

- Nataša Hvala Ivančič, Občina Kobarid, članica

- Vasja Klavora, novogoriški odbor za obeleževanje 100-letnice 1. svetovne vojne, član

- Zdravko Likar, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, član

- dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, član

- mag. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, član.

 

Sestava nacionalnega odbora od 4. junija 2015 - 14. oktobra 2015:

- Andreja Katič, ministrica, Ministrstvo za obrambo, predsednica;

- dr. Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, namestnica predsednice;

- mag. Petra Culetto, Ministrstvo za obrambo, članica;

- mag. Uroš Krek, Urad predsednika Republike Slovenije, član;

- Bogdan Benko, Ministrstvo za zunanje zadeve, član;

- Silvester Gaberšček, Ministrstvo za kulturo, član;

- dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino, član;

- dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;

- Nataša Hvala Ivančič, Občina Kobarid, članica;

- maj. Zvezdan Marković, načelnik vojaškega muzeja, Ministrstvo za obrambo, član;

- Vasja Klavora, novogoriški odbor za praznovanje 100-letnice 1. svetovne vojne, član;

- Zdravko Likar, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, član;

- Dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, član;

- mag. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, član;

- Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade RS za komuniciranje, članica;

- Gorazd Skrt, SPIRIT Slovenija, član.

 

Sestava nacionalnega odbora od 14. oktobra 2015 - 21. julija 2016:

- Andreja Katič, ministrica, Ministrstvo za obrambo, predsednica;

- dr. Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, namestnica predsednice,

- mag. Petra Culetto, Ministrstvo za obrambo, članica,

- mag. Uroš Krek, Urad predsednika Republike Slovenije, član,

- Dragoljuba Benčina, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica,

- Silvester Gaberšček, Ministrstvo za kulturo, član,

- dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino, član,

- dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,

- Nataša Hvala Ivančič, Občina Kobarid, članica,

- maj. Zvezdan Marković, načelnik vojaškega muzeja, Ministrstvo za obrambo, član,

- Vasja Klavora, novogoriški odbor za praznovanje 100-letnice 1. svetovne vojne, član,

- Zdravko Likar, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, član,

- Dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, član,

- mag. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, član,

- Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade RS za komuniciranje, članica,

- Gorazd Skrt, SPIRIT Slovenija, član,

- Samo Bevk, Ministrstvo za obrambo, član.

 

Sestava nacionalnega odbora od 21. julija 2016:

- Andreja Katič, ministrica, Ministrstvo za obrambo, predsednica;

- dr. Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, namestnica predsednice,

- mag. Petra Culetto, Ministrstvo za obrambo, članica,

- mag. Uroš Krek, Urad predsednika Republike Slovenije, član,

- Sanja Štiglic, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica,

- Silvester Gaberšček, Ministrstvo za kulturo, član,

- dr. Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino, član,

- dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,

- Nataša Hvala Ivančič, Občina Kobarid, članica,

- maj. Zvezdan Marković, Ministrstvo za obrambo, član,

- Vasja Klavora, novogoriški odbor za praznovanje 100-letnice 1. svetovne vojne, član,

- Zdravko Likar, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, član,

- Dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, član,

- mag. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, član,

- Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade RS za komuniciranje, članica,

- Gorazd Skrt, Slovenska turistična organizacija, član,

- Samo Bevk, Ministrstvo za obrambo, član.