Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

1916

8. marec
Pod plazom na Vršiču je umrlo 110 ruskih vojnih ujetnikov in 7 stražarjev.

11. – 16. marec
Peta soška bitka.

4. – 16. avgust
Šesta soška bitka.

9. avgust
Italijanska vojska je zasedla Gorico.

13. – 17. september
Sedma soška bitka.

9. – 12. oktober
Osma soška bitka.

21. oktober
Nasprotnik vojne socialist Fritz Adler je ustrelil avstro-ogrskega ministrskega predsednika grofa Stürgkha.

31. oktober – 4. november
Deveta soška bitka.

5. november
Nemški cesar Viljem II. in Franc Jožef I. razglasita samostojno Kraljevino Poljsko.

21. november
Po 68 letih vladanja umre avstro-ogrski cesar in kralj Franc Jožef I.