Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju

Vlada Republike Slovenije je leta 2000 sprejela desetletni program ovrednotenja zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne v Posočju. Dala je pobudo za ustanovitev fundacije, ki bi izvajala ta program. Fundacija Poti miru v Posočju je bila ustanovljena 1. decembra leta 2000 kot nepridobitna ustanova. Ustanovitelji fundacije so bili Zdravko Likar, Željko Cimprič, univ. prof. dr. Anton Jeglič in akademik prof. dr. Robert Blinc. Člana uprave pa sta poleg ustanoviteljev še dr. Petra Svoljšak in mag. Miloš Bizjak. Od ustanovitve do danes je fundacija v celoti uresničila vladni program in ga v marsičem presegla. Fundacija je prejela številna domača in tuja priznanja in nagrade.

Fundacija se ukvarja s študijsko-raziskovalnim delom, obnovo in predstavitvijo zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne, založništvom strokovnega in promocijskega gradiva ter razvojem zgodovinskega turizma. Pri svojem delu sodeluje s številnimi in različnimi javnimi in zasebnimi organizacijami v Sloveniji in Evropi. 

Leta 2007 je bila odprta Pot miru od bovških gora do tolminske kotline. Na več kot stotih kilometrih lahko množice obiskovalcev občudujejo naravne lepote Zgornjega Posočja in poskušajo razumeti trpljenje mladeničev, ki jih je vojna vihra prignala v naše kraje. Kot nema priča krvavih dogodkov so številna vojaška pokopališča, spomeniki, cerkvice in kapele, stotine kilometrov strelskih jarkov in kavern. Fundacija je na Poti miru v Zgornjem Posočju uredila šest muzejev na prostem in obnovila okrog 30 spomenikov. Kot trajen spomenik padlim vojakom je pripravila popis padlih 21.000 italijanskih in avstro-ogrskih vojakov v Zgornjem Posočju. Uredila je bogato zgodovinsko knjižnico in odprla informacijski center. Izobrazila je okoli trideset vodnikov, ki vodijo turiste po zgodovinskih poteh v Posočju. Fundacija je ena od najpomembnejših slovenskih ustanov, ki skrbi za sodelovanje s slovensko narodno skupnostjo v Furlaniji - Julijski krajini. 

Vlada Republike Slovenije je leta 2011 sprejela nov petletni program ovrednotenja dediščine prve svetovne vojne. Najpomembnejši projekti v tem obdobju so Pot miru od Alp do Jadrana, popis padlih italijanskih in avstro-ogrskih vojakov na Goriškem in Krasu, popis slovenskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni, širitev Poti miru od Alp do Jadrana na Koroško in Tirolsko v Avstriji, dokončanje Informacijskega centra Pot miru, širitev čezmejnega muzeja na prostem na Kolovratu, Evropska zaveza za mir. 

Sredstva za izvedbo programa prispevajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Vedno več dejavnosti je izvedenih s pomočjo čezmejnih projektov in drugih razpisov ter s sredstvi lastne dejavnosti. 

V informacijskem centru so obiskovalcem na voljo informacije o Poti miru, dediščini soške fronte, muzejih, zasebnih zbirkah, vodnikih ter različni spominki, zgodovinska in turistična literatura. Na ogled je postavljena stalna interaktivna razstava o Poti miru, v letu 2014 pa razstava o letalstvu na soški fronti.