Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

97. pehotni polk

Skupinski portret vojakov 14. stotnije 97. pehotnega polka, med njimi Alojz Torkar. (last Marte Berginc)
Znak 97. pehotnega polka (Goriški muzej)

97. pehotni polk Baron von Waldstätten (K. u. K. Infanterieregiment Freiherr von Waldstätten Nr.97) je bil ustanovljen 1. januarja 1883 iz delov pehotnih polkov številka 17, 22 in 79 ter lovskega bataljona številka 33. Od začetka do l. 1892 je bil njegov častni pokrovitelj, po katerem je nosil ime, srbski kralj Milan I., nato pa pehotni general baron Georg von Waldstätten. Polkovni dopolnilni okraj je obsegal del Istre, tržaško, goriško, tolminsko in postojnsko območje. Narodnostna sestava enot je bila mešana saj so bili v njem Slovenci (45 %), Hrvati (27 %), Italijani (20 %) in drugi (13 %). Sedež polkovnega poveljstva pred vojno je bil v Bjelovaru, tam so bili tudi poveljstvi in enote 1. in 2. bataljona. Sedež poveljstva in moštvo 3. bataljona sta bila v Trstu, poveljstvo in moštvo 4. bataljona pa je bilo v Karlovcu. Polkovna barva je bila rožnatordeča.
    
Vsi štirje bataljoni tega polka so avgusta 1914 odšli na rusko bojišče v Galiciji. Rusi so jih v bojih 26. in 27 avgusta popolnoma razbili, tako kot druge avstro-ogrske enote. Po umiku celotne avstro-ogrske armade so se ostanki polka zbrali in reorganizirali v Lvovu. Polk je na ruskem bojišču prezimil, julija 1915 se je bojeval na Dnjestru in sredi meseca sodeloval v poskusu prekoračenja Dnjestra. Jeseni istega leta so bile njegove enote še vedno na ruskem bojišču, vendar so bile razporejene v različnih avstro-ogrskih formacijah. V začetku leta 1916 je bil v 215. pehotni brigadi v 30. pehotni diviziji v armadni rezervi 7. avstro-ogrske armade.

Zaradi nacionalne sestave se 97. pehotni polk ni nikoli bojeval na italijanskem bojišču. Izjema je bil njegov 10. pohodni bataljon, ki je bil maja 1915 poslan na soško bojišče in je na Krasu v bojih izkazal tako veliko srčnost, da je dobil častni naziv Soški bataljon.  

Tudi leta 1916 je bil celoten polk na ruskem bojišču in se v različnih avstro-ogrskih formacijah bojeval proti ruski vojski. Januarja pri kraju Barancze-Toporovcu, konec maja pri Jurouvcu, v začetku junija pa je sodeloval v protinapadu avstro-ogrskih enot pri kraju Dobronovc na Dnjestru. V začetku julija so njegove enote sodelovale v bojih pri Kolomei, konec meseca pa so bile na Dnjestru.

Avgusta  1917 je polk sodeloval v bojih pri Tereszenyu ob Seretu v Bukovini, leta 1918 pa ga najdemo v vrstah 2. konjeniške divizije vzhodne armade. Bil je tudi v Ukrajini. Tu se je ob razpadu avstro-ogrske armade preimenoval v 1. slovenski polk Nanos. Decembra 1918 je iz njegovega jedra v Mariboru nastal Tržaški polk. 

Drago Sedmak