Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

5. dragonski polk

Mobilizacijski kovček Augusta Uraniča. (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
Signalni rog, ki ga je Mestna občina Maribor podarila 5. dragonskemu polku, 11. september 1916. (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
Dragonski častnik, 1916. (Goriški muzej)
Razglednica poslana bratu vojaki v 5. dragonski polk, 16. aprila 1915. (Goriški muzej)
Razglednica poslana bratu vojaki v 5. dragonski polk, 16. aprila 1915. (Goriški muzej)
Vršič

Štajersko-koroško-kranjski dragonski polk št.5 »Nikolaj I. car Rusije« (k. u. k. Dragonerregiment Nikolaus I. Kaiser von Rußland Nr.5) je bil ustanovljen leta 1721 kot kirasirski polk, leta 1867 je postal dragonski. Od leta 1849 je bil njegov častni pokrovitelj ruski car Nikolaj I. Polkovni praznik je bil 16. oktober, na dan bitke pri Leipzigu leta 1813. Pred 1. svetovno vojno sta bila sedeža poveljstva polka in poveljstvo 1. diviziona v Gorici, poveljstvo 2. diviziona pa v Slovenski Bistrici. Sestavljali so ga Slovenci in Nemci. Naborni okraj je bil v Gradcu, nadomestni kader pa je bil od leta 1875 v kadetnici v Mariboru. Polkovna barva je bila rumena.

Med letoma 1721 in 1871, ko je dragonski polk št. 5 prišel na Koroško in nato leta 1875 v Maribor, so kirasirarji sodelovali v vrsti bitk, ki jih je Avstrija bila po Evropi.

Po dveletnem bivanju v Pecsu na Madžarskem (1880-1882) so se vrnili v Maribor (polkovno poveljstvo in 1. divizion), Gradec (5. in 6. eskadron in 2. divizionsko poveljstvo) in v Slovensko Bistrico (4. eskadron). Za dalj časa je bil polk premeščen na tuje tudi leta 1902, ko je za šest let odšel v Dunajsko Novo mesto - Wiener Neustadt, Traiskirchen in Neunkirchen. Polkovni nadomestni kader je ostal v Mariboru, slovenski naborni okraji pa so še vedno pošiljali moštvo.   

Zaradi strateških razlogov so leta 1908 v Gorici naselili polkovno in divizionsko poveljstvo  2 eskadrona in pionirski vod, v  Mariboru 4 eskadrone, v Slovenski Bistrici 2. divizionsko poveljstvo s 5. in 6. eskadronom, v Ljubljano pa je prišel 2. eskadron.

V začetku avgusta 1914 so polkovno in divizionska poveljstva ter moštvo eskadronov 5. dragonskega polka, ki ni bil več imenovan po ruskem carju,  zapustili Gorico, Ljubljano, Slovensko Bistrico in Maribor in se 18. avgusta sestali okoli Stryja, kjer je bilo zbirališče III. avstro-ogrskega armadnega zbora.  

Dragonski polk je sodeloval v številnih velikih bitkah konjenice III. avstro-ogrskega armadnega zbora v vzhodni Galiciji. Pri trdnjavi Przemysl so se bojevali kot pehota, sodeloval je tudi v težkih bojih za prelaza Dukla in Laborcz.

V letih 1914-1915 se je njegov I. eskadron bojeval v Karpatih pri kraju Komlospatak, 2. divizion pa je v ofenzivi proti Kaluszu porušil železniško progo pri Dolini. Bojevali so se tudi kot strelski eskadron, leta 1915 so se odlikovali v ofenzivnih operacijah pri krajih Bereska in Okno.

I. in sestavljeni divizion sta kratek čas delovala v sklopu III. armadnega zbora na italijanskem bojišču, oktobra 1915 so ga poslali nazaj v boje proti Rusom. I. divizion se je bojeval ob Dnjestru, sestavljeni divizion pa ob Strypi. Njegov strojnični oddelek se je izkazal v bojih pri Varšavi.

V pozicijskih bojih pri Brodyju leta 1917 je bil polk v sestavu 4. konjeniške divizije, julija 1918 pa so dragonci prispeli v Ukrajino in na mejo Donske republike.

Drago Sedmak