Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915
Virtualna razstava Kranjska v prvem letu vélike vojne

Izgube na Soški fronti

Bitke, boji, operacije

 

Mrtvi

Ranjeni in zastrupljeni

Izginuli in ujeti

Skupaj

Začetne operacije

(maj-junij 1915)

IT

AO

Skupaj

 

 

 

11.000

11.000

22.000

1. bitka

23.6.-7.7.1915

IT

AO

Skupaj

1.916

1.224

3.140

11.495

7.576

19.071

1.536

1.150

2.686

14.947

9.950

24.897

2. bitka

18.7.-10.8.1915

IT

AO

Skupaj

6.287

7.702

13.989

30.482

26.645

57.127

4.897

12.291

17.188

41.666

46.638

88.304

Boji od avgusta

do oktobra 1915

IT

AO

Skupaj

1.008

8.809

165

9.982

1.6001

11.582

3. bitka

18. 10. -4. 11. 1915

IT

AO

Skupaj

10.733

8.228

18.961

44.290

26.418

70.708

11.985

7.201

19.186

67.008

41.847

108.855

4. bitka

10. 11. -2. 12. 1915

IT

AO

Skupaj

7.498

3.695

11.193

33.956

16.444

50.400

7.513

5.052

12.565

48.967

25.191

74.158

Boji januarja,

februarja 1916

IT

AO

Skupaj

463

137

600

1.629

428

2.057

2.909

112

3.021

5.001

677

5.678

5. bitka

11. 3. -16. 3. 1916

IT

AO

Skupaj

296

320

616

1.271

1.300

2.571

315

380

695

1.8822

2.000

3.882

Boji

17. 3. - 29. 6. 1916

 

IT

AO

Skupaj

4. 616

183

4.799

7.111

186

7.297

6.504

3.356

9.860

18.231

4.0123

22.243

6. bitka

4. 8. - 16. 8. 1916

 

IT

AO

Skupaj

6.310

3.719

10.029

32.784

19.910

52.694

12.128

13.829

25.957

51.2224

37.4585

88.6806

7. bitka

14. 9. -17. 9. 1916

IT

AO

Skupaj

2.487

2.477

4.964

15.371

12.806

28.177

3.286

4.493

7.779

21.144

19.776

40.920

8. bitka

10. 10. -12. 10. 1916

IT

AO

Skupaj

2.942

3.913

6.855

15.132

17.284

32.416

5.790

10.796

16.586

23.864

31.993

55.857

9. bitka

31. 10. - 4. 11. 1916

 

IT

AO

Skupaj

4.785

2.382

7.167

19.922

12.028

31.950

9.217

8.119

17.336

33.924

22.529

56.453

10. bitka

12. 5. - 5. 6. 1917

IT

AO

Skupaj

36.000

7.300

43.300

96.000

45.000

141.000

27.000

23.400

50.400

159.000

75.700

234.700

11. bitka

17. 8. - 13. 9. 1917

IT

AO

Skupaj

40.000

10.000

50.000

108.000

45.000

153.000

18.000

30.000

48.000

166.000

85.0007

251.000

12. bitka

24. 10. -28. 10. 1917

(do 16. 11. 1917)

IT

AO/NE

Skupaj

10.000

30.000

293.000

333.000

70.000

403.000

Skupaj

IT

AO/NE

135.341

51.280

456.252

231.025

404.245

120.179

1.006.838

485.371

 

Skupaj

186.621

687.277

524.324

1.492.209

 

1  Območje 15. avstro-ogrskega korpusa

2  Naštete so le izgube 3. italijanske armade, za izgube 2. ni podatkov

3 Prištete so tudi skupne avstro-ogrske izgube na Rombonu maja 1916 (287 vojakov)

4 Številka ne vključuje 12.294 obolelih italijanskih vojakov

5 Številka ne vključuje 4.377 obolelih avstro-ogrskih vojakov

6 Brez izgub 15. avstro-ogrskega korpusa med manjšimi boji med Tolminom in Bovcem (1.050 vojakov) 

7 Številka ne vključuje 20.000 obolelih avstro-ogrskih vojakov