Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Razstava Vojno ujetniško taborišče in rezervne bolnišnice Strnišče pri Ptuju 1915-1918

30.06.2015

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Zgodovinski arhiv na Ptuju