Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Razstava in publikacija vseh slovenskih arhivov z naslovom Arhivi - zakladnice spomina

01.01.2015

Arhiv RS

Glavni namen razstave je predstavitev najdragocenejšega, predvsem na pogled zanimivega in lepo ohranjenega arhivskega gradiva. Poleg tega bomo pri izbiri eksponatov posebno pozornost namenili starosti dokumentov, njihovi vsebinski oziroma sporočilni vrednosti ter prelomnosti zgodovinskih dogodkov in procesov, ki se odraža skozi dokumente. Del razstave bo predvidoma posebej posvečen obletnicam 1. svetovne vojne.

Sodelujoče institucije: Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper in Narodni muzej Slovenije.