Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Predavanje polk. Mihe Kuharja

10.03.2017

Kobariški muzej

Predavanje polk. Mihe Kuharja » Nemški alpski korpus 1917 – udarna konica prodora pri Tolminu«.