Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Mednarodna konferenca v Budimpešti

12.12.2014

Institute of Political History, Budimpešta

Mednarodna konferenca Memory and Memorialization of WWI in East Central Europe Past and Present v Budimpešti. Sodeluje izr. prof. dr. Petra Svoljšak.