Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Slovenci v gorskih enotah 1911 – 1918, predavanje Davida Švaglja

17.06.2016

Ob jubilejnih letih spomina na prvo svetovno vojno in še posebej na soško fronto, bo avtor predstavil zgodovinsko dogajanje v tem času, usode slovenskih fantov v prvi svetovni vojni in dogajanje v naših Julijcih, kjer je fronta tekla od 1915 do 1917.
Predavanje se bo osredotočilo na najbolj slovensko enoto Avstro-ogrske monarhije, na 2. gorski strelski polk (Ljubljana). Preko predstavitve avstro-ogrske armade in njenih planinskih enot, opreme, oborožitve in taktike bo predstavljen tudi slovenski polk K.u.K. armade (njegova bojna pot, replike opreme in oborožitve).

Predavanje bo ob 19. uri v Slovenskem planinskem muzeju: http://www.planinskimuzej.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=601