Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Predstavitev transnacionalnega projekta »Networld«

15.02.2017

Kobarid – Hotel ob 12.30

Posoški razvojni center in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« vas vabita v Kobarid na predstavitev transnacionalnega projekta »Networld (Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube countries), ki ga je PRC kot vodilni partner uspešno prijavil na transnacionalni program Podonavje 2014–2020. Predstavitev za širšo javnost bo potekala v sklopu dvodnevnega uvodnega srečanja 25 partnerjev iz 10 držav.

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA:
Naslov projekta: »Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube
countries«.

Akronim: NETWORLD

Prijava na 1. javni poziv transnacionalnega programa Podonavje 2014–2020: Specifični cilj programa 2.2 Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje

Partnerstvo: Posoški razvojni center (PRC) ima v projektu vlogo vodilnega partnerja. V projekt je
vključenih še 13 projektnih partnerjev in 11 pridruženih partnerjev iz 10. držav (poleg Slovenije še iz
Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Romunije in
Slovaške).

Cilj projekta: Priprava strategije razvoja kulturnega turizma 1. svetovne vojne (WW1), promocija
blagovne znamke Pot miru na območju programa, prenos znanja in pomembnosti zavedanja kulturne
dediščine WW1 na mlade, obeležitev 100-letnice konca vojne z različnimi dogodki, razstavami in
prireditvami ter ureditev posameznih obeležij spomina iz WW1. V sklopu projekta bosta PRC in
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« (projektni partner) sofinancirala prireditve posvečene 100
letnici zaključka WW1, ki bodo izvedene na območju Posočja.

Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in
Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).