Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Predavanje Za bojno črto: vojni ujetniki v Avstro-Ogrski in njihova izkušnja na soški fronti med prvo svetovno vojno

23.03.2016

V prvi svetovni vojni so vojskujoče se države zajele od 8 do 9 milijonov vojakov, od katerih jih je imel okoli 2 milijona v rokah avstro-ogrski »Gewahrsamsstaat«. Vojno ujetništvo je pomenilo raznovrsten spekter izkušenj, poleg tega pa je te može instrumentalizirala politika izmenjave vojnih ujetnikov. Predavanje bo predstavilo življenjske razmere vojnih ujetnikov na soški fronti z vidika avstro-ogrske administracije, posebno pozornost pa bo namenilo organiziranju in zlorabi prisilnega dela in njegovemu vplivu. Vojni ujetniki so bili prisiljeni delati v izjemnih in nevarnih okoliščinah, spopadali so se s pomanjkanjem hrane in naraščajočim nasiljem. Obenem je vojno ujetništvo s prisilnim delom spodbujalo srečanja in vezi med ujetniki in lokalnim prebivalstvom. Raznovrstni procesi kulturnih prenosov, bratenja in ljubezenskih afer, ki so jih obsojali kot »prepovedane odnose«, so brisali mejo med vojaško in civilno sfero. To je povzročalo velike težave tako vojaški kakor civilni administraciji, saj bi lahko vplivalo na spremembo koncepta »sovražnika« in pripomoglo k destabilizaciji avstro-ogrskih vojnih naporov in predstave o vojni kot edini pravi izbiri.

Predavala bo dr. Julia Walleczek-Fritz

Dr. Julia Walleczek-Fritz je podiplomsko študirala zgodovino na univerzah na Dunaju in v Innsbrucku, kjer je s temo o vojnih ujetnikih v prvi svetovni vojni tudi doktorirala. Deluje kot kustosinja razstav in znanstvena sodelavka v raziskovalnem projektu o vojnih ujetnikih v Avstro-Ogrski med prvo svetovno vojno, ki ga izvajajo v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju. Vodi tudi združenje Forum: Austria-Hungary during World War One. Njene glavne raziskovalne teme so prva svetovna vojna s poudarkom na vojnih ujetnikih, vojskovanju v gorah in na jugozahodni fronti, kulturni turizem, zgodovina migracij in verske manjšine.

Predavanje bo v četrtek, 24. marca 2016, ob 11. ur v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Predavanje bo v angleščini.

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.