Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Predavanja

27.01.2016

Muzej novejše zgodovine Slovenije

- Marko Štepec, »Vse kar smo imeli človeškega smo izgubili« – o vojni izkušnji 1914-1918, Arhiv Republike Slovenije, 27. 1. 2016

- Marko Štepec, Vse kar smo imeli človeškega smo izgubili, Mestna muzejska zbirka  Črnomelj, 31. 3. 2016

- Marko Štepec, Po sledeh štajerskih vojakov 1914-1918, Muzej narodne osvoboditve Maribor, 24. 5. 2016