Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Pohod po poteh miru na Krasu in zaključek projekta Oko Krasa (ureditev Jame Pečinke)

30.03.2014

Občina Miren-Kostanjevica in Turistično društvo Cerje

Poti miru na Krasu so namenjene predvsem ohranjanju spomina na dogodke na soški fronti v 1. svetovni vojni, spopadu med Avstro-Ogrsko in Italijo, na trpljenje, skozi katerega so morali vojaki in domačini. Ponekod je ostankov, ki opozarjajo na to, da se je na tem območju nekoč bila krvava vojna še posebno veliko, zato je tam urejenih več kratkih zgodovinskih poti.

Začetek pohoda bo ob 10. uri pri Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Na voljo sta dve trasi, dolgi 7,5 in 12,5 km. Trasi potekata po razgibanem kraškem terenu. Pohod bodo popestrili člani društva 13 13 iz Bovca v vojaških uniformah iz 1. svetovne vojne.

Cilj projekta Oko Krasa pa je prikaz uporabe naravne dediščine v času 1. svetovne vojne. Z izvedbo projekta želimo omogočiti povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in tako prispevati k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in k dvigu kakovosti življenja na podeželju.

S projektom bomo v občini Miren-Kostanjevica prvič prikazali način uporabe naravne dediščine, opremljenost jam v takratnem obdobju ter način življenja v obdobju vojne vihre. Prikazali bomo, kako je človek izkoristil naravno dediščino za preživetje.