Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Mednarodna znanstvena konferenca: Dimenzije 1. svetovne vojne

12.11.2014

Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU -Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Društvo Slovenija - Rusija

Mednarodna znanstvena konferenca: Dimenzije 1. svetovne vojne (Dimension of World War 1), organizatorji Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU -Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Društvo Slovenija - Rusija), Prešernova dvorana SAZU, 12. 11. 2014.