Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Mednarodna konferenca One Hundred Years since the Beginning of the First World War

19.06.2014

Soorganizator Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana - Sarajevo

Sodelujoči: D. Guštin, A. Rahten, T. Koren, B. Repe, P. Svoljšak.