Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Mednarodna konferenca On the Eve of the Great War: Political Concepts, Conspiracies and Theories

18.12.2013

ZRC SAZU - Prešernova dvorana SAZU

Ob stoletnici poslednjega rojstnega dne avstrijskega nadvojvode in prestolonaslednika Avstro-Ogrske monarhije Franca Ferdinanda organizira Zgodovinski inštitut Milka Kosa mednarodno konferenco z naslovom Na predvečer Vélike vojne.