Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Mednarodna delavnica Temačni turizem, Prva svetovna vojna – stanje in razvojne možnosti turistične ponudbe

02.10.2014

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije TURISTICA - Portorož / Koper

Pričujoča mednarodna delavnica je namenjena tako izobraževanju pedagoškega kadra in študentov Univerze na Primorskem kot tudi laični javnosti v večnarodnostni regiji Severnega Jadrana. Razprava o pomenu in vlogi obeležij, muzejev in prireditev za krepitev mirovništva bo soočena s pomenom, ki ga imajo obiski in z njimi povezane storitve in dejavnosti za razvoj lokalne skupnosti in gospodarskih podjetij, ki se ukvarjajo s turizmom.

Več