Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Konferenca: Heritage of the First World War - Representations and Reinterpretations

05.10.2016

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Univerza v Gradcu, Oddelek za JV Evropo in antropologijo, Univerza Vzhodna Anglija, Zgodovinska šola, Univerza v Tuzli, Zgodovinski oddelek, Mednarodna univerza v Sarajevu, Filozofska in družbena fakulteta, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: Konferenca: Heritage of the First World War - Representations and Reinterpretations
Sodelovanje dr. Petre Svoljšak, mag. Tadej Koren  - Sarajevo, Bosna in Hercegovina.