Večen bo na vas spomin - Manica Koman, 1915

Evidentiranje in popis arhivskega gradiva v slovenskih arhivih, ki se nanaša na 1. svetovno vojno

01.01.2014

Arhiv RS in regionalni arhivi

Rezultat bo tematski vodnik po arhivskem gradivu o 1. svetovni vojni. Vodnik bo predvidoma objavljen v elektronski obliki.

Sodelujoče institucije: Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zgodovinski arhiv na Ptuju.